FIDIC

Međunarodni savez inženjera konsultanata FIDIC (Fédération International Des Ingénieurs - Conseils) osnovan je 1913. godine sa sedištem u Ženevi, i danas okuplja 83 nacionalna inženjersko-konsultantska udruženja širom sveta, kao i milion stručnjaka u domenu građevinarstva i srodnih disciplina.

FIDIC definiše standardizovane modele ugovora za različite tipove investicionih projekata, pri čemu su rizici projekta umanjeni i interesi učesnika u projektu zaštićeni. FIDIC pruža proveren mehanizam pravne zaštite, sigurnosti i smanjene mogućnosti korupcije. Na ovaj način obezbeđuje se tranparentnost procesa i poverenje investitora; upravljanje projektom je olakšano, a rizike je moguće otkriti u ranim fazama i lakše ih prevazići, na zadovoljstvo svih ugovornih strana.

Članovi FIDIC prihvataju Etički kodeks koji zahteva profesionalnu kompetentnost, nepristrasnost, otvorenu i fer konkurenciju.

Za više informacija posetite www.fidic.org.