Godina preduzetništva 2016

GODINA PREDUZETNIŠTVA 2016

 

Godina preduzetništva 2016 je veliki paket različitih programa države čiji je cilj da se ojačaju preduzetničke snage, pomogne preduzetnicima koji počinju posao ili su ga, do određenog nivoa, već razvili i pruži finansijski i nefinansijski oslonac za dugoročni razvoj preduzetničkog duha.

Strateško opredeljenje Vlade Srbije je razvoj konkurentne privrede koja, kao i sve razvijene i uspešne ekonomije modernog sveta, počiva na idejama privatne inicijative, preduzetničkog duha i društvenog konsenzusa o važnoj ulozi države i čitavog društva u podsticanju takvih vrednosti i dugoročnih politika.  

Zbog toga je 2016. godina, sa stanovišta države, proglašena Godinom preduzetništva. Tokom ove godine biće paralelno sprovedeni vrlo konkretni paketi pomoći privatnom sektoru zasnovanom na preduzetničkom pristupu, ali i vođena strateška akcija pokretanja talasa najšireg društvenog napora za inaugurisanje principa preduzetništva kao načina mišljenja u ekonomiji, obrazovanju, kulturi, državnim politikama i svim najznačajnijim društvenim procesima.

 

Program finansijske podrške onima koji počinju poslovanje

Programi koje ovde možete pretraživati namenjeni su onima kojima je potrebna finansijska podrška za različite oblike započinjanja privatnog posla. Jedna od ideja Godine preduzetništva je da stvori poseban mehanizam da deo obezbeđenih sredstava dobiju i oni koji imaju ideju za profitabilan biznis i čija je osnovna garancija za uspeh posla u samom kvalitetu ideje i plana koji imaju, a ne u dramatično strogo postavljenim uslovima i obezbeđenjima.

Programe pretražite OVDE

 

Programi nefinansijske podrške za početak poslovanja 

Programi koje ovde možete pretraživati kreirani su tako da pružaju onima koji počinju poslovanje različite vrste stručne i savetodavne pomoći koje će im taj poduhvat učiniti lakšim. Programi podrazumevaju konkretne obuke, mentoring, podučavanje za izradu biznis planova i drugih koraka u konkretizaciji osnovne ideje za posao, projekte učeničkih kompanija i programe pomoći lokalnim samoupravama u vođenju omladinskih politika.

Programe pretražite OVDE

 

Unapređenje poslovanje

Programi koje ovde možete pretraživati namenjeni su onima kojima je potrebna podrška za rast i razvoj poslova koje već vode. Programi su osmišljeni tako da olakšaju uspostavljanje kvalitetnije saradnje i umrežavanja, lanaca vrednosti, lanaca dobavljača, omoguće lakši pristup finansiranju, povećaju kvalitet radne snage, opreme, znanja i veština u upravljanju. Programi nefinansijske i finansijske podrške u fazi rasta i razvoja načelno su podeljeni u pakete koji se tiču ili su pretežno usmereni na podsticaj unaređenja poslovanja, investicija, izvoza i inovacija.

Programe pretražite OVDE

 

Investicije

Programi koje ovde možete pretraživati namenjeni su onima kojima je potrebna podrška za rast i razvoj poslova koje već vode. Programi su osmišljeni tako da olakšaju uspostavljanje kvalitetnije saradnje i umrežavanja, lanaca vrednosti, lanaca dobavljača, omoguće lakši pristup finansiranju, povećaju kvalitet radne snage, opreme, znanja i veština u upravljanju.

Programe pretražite OVDE

 

Izvoz

Programi koje ovde možete pretraživati namenjeni su onima kojima je potrebna podrška za rast i razvoj poslova koje već vode. Programi su osmišljeni tako da olakšaju uspostavljanje kvalitetnije saradnje i umrežavanja, lanaca vrednosti, lanaca dobavljača, omoguće lakši pristup finansiranju, povećaju kvalitet radne snage, opreme, znanja i veština u upravljanju. 

Programe pretražite OVDE

 

Inovacije

Programi koje ovde možete pretraživati namenjeni su onima kojima je potrebna podrška za rast i razvoj poslova koje već vode. Programi su osmišljeni tako da olakšaju uspostavljanje kvalitetnije saradnje i umrežavanja, lanaca vrednosti, lanaca dobavljača, omoguće lakši pristup finansiranju, povećaju kvalitet radne snage, opreme, znanja i veština u upravljanju. 

Programe pretražite OVDE

 

Okvirni program edukacije za 2016 – Godinu preduzetništva pogledajte OVDE

 

Okvirni plan promotivnih događaja za 2016- Godinu preduzetništva pogledajte OVDE